lift digital strategia

Po pierwsze: plan

Strategia komunikacji marketingowej jest niezwykle istotnym elementem każdego biznesplanu. Pełni funkcję przewodnika dla właściciela firmy oraz jego zespołu, umożliwiając skoncentrowanie się na kluczowych zagadnieniach związanych z rozwojem biznesu.

Dzięki strategii komunikacji firma może lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku, określić cele i strategie działania, oraz wyznaczyć ścieżkę do osiągnięcia sukcesu.

lift digital komunikacja

Dlaczego warto tworzyć strategię komunikacji marki?

Strategia komunikacji marki to narzędzie umożliwiające sprawne zarządzanie firmą

Pozwala na kontrolę postępów i dążenie do wyznaczonych celów

Umożliwia pozyskanie nowych klientów

Jest elementem budowania pozytywnego wizerunku marki

Pomaga w identyfikacji i wykorzystaniu szans występujących na rynku

Co zawiera strategia komunikacji marki?

1.

Poznanie i ustalenie celów biznesowych firmy.

2.

Przeprowadzenie analizy SWOT oraz analizy konkurencji.

3.

Opracowanie filozofii marki.

4.

Określenie założeń, celów marketingowych i spodziewanych rezultatów.

5.

Opracowanie stylistyki komunikacji oraz Tone of Voice.

6.

Określenie Persony Klienta, czyli profilu idealnego klienta firmy.

7.

Wybór odpowiednich kanałów komunikacji marketingowej z klientem.

8.

Sporządzenie harmonogramu działań, czyli ustalenie planowanych terminów realizacji poszczególnych elementów strategii.

9.

Opracowanie budżetu oraz kalkulacji finansowych, które umożliwią określenie 8. kosztów związanych z realizacją planu marketingowego.

10.

Kompleksowy dokument strategii.

lift digital komunikacja marki

Zachowaj spójność marki

Ostatnim etapem prac jest stworzenie kompleksowego dokumentu strategii. W oparciu o zebrane wcześniej dane i analizę rynku, strategii konkurencji i grupy docelowej, opracujemy spójne i jednoznaczne wytyczne.

Dokument ten będzie zawierał precyzyjne wskazówki dotyczące tonu komunikacji, estetyki wizualnej, wykorzystania logo i innych elementów identyfikacji wizualnej. Będzie również określał najlepsze praktyki dla różnych kanałów komunikacji, takich jak strona internetowa, media społecznościowe, e-mail marketing, reklamy i inne.

Dzięki strategii firma będzie miała narzędzie, które pomoże zachować spójność komunikacji na wszystkich poziomach działania, a także będzie wyznaczać odpowiednie kierunki rozwoju w przyszłości.

Dzięki spójnej strategii komunikacji zyskasz:

Unikalność i rozpoznawalność

Poprzez strategiczne wypracowanie wizerunku marki i spójny przekaz, Twoja firma stanie się rozpoznawalna i odróżni się od konkurencji.

Lepsze zrozumienie klientów

Strategia komunikacji pomoże Ci lepiej poznać potrzeby i preferencje klientów, co umożliwi dostosowanie przekazu do ich oczekiwań.

Skuteczna promocja

Dzięki spójnemu przekazowi i odpowiednio dobranym kanałom komunikacji, Twoje kampanie promocyjne będą bardziej efektywne.

Budowanie zaufania

Spójny i rzetelny przekaz przyczynia się do budowania zaufania wobec marki, co ma istotny wpływ na decyzje zakupowe klientów.

Efektywność działań

Dzięki strategii komunikacji, Twoje działania marketingowe staną się bardziej precyzyjne i skoncentrowane na osiąganiu celów biznesowych.

Kreowanie wizerunku eksperta

Poprzez dostarczanie wartościowych i merytorycznych treści, Twoja firma może zyskać reputację eksperta w danej dziedzinie.

Skoordynowane działania

Strategia komunikacji umożliwi skoordynowanie działań różnych działów firmy, co przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów.

Sprawdź, jak strategia komunikacji może stanowić klucz do budowania przewagi konkurencyjnej Twojej firmy.

Bezpłatna konsultacja

Działamy kompleksowo - poznaj inne nasze usługi